Članci

Žalba na presudu zbog obrazloženja od 08.06.2020.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Presuda Općinskog suda u Šibeniku od 21.05.2020-odbija se tužba
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Tužba ( nova ) Republike Hrvatske od 07.03.2016.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Vrhovi sud RH-Rješenje o odbijanju revizije 02. 07.2019.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Odgovor na Reviziju od 02.05.2016.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Revizija - Općinsko državno odvjetništvo
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Rješenje Županijskog suda-odbačena tužba od 29.02.2016.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Žalba na Rješenje od 05.06.2012.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
                                                                                                         

Opširnije
 

Rješenje Općinskog suda u Šibeniku od 28.04.2012.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Zapisnik sa glavne rasprave od 18.04.2012.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Podnesak za preuranjenu tužbu od 05.04.2012.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Tužba Republike Hrvatske od 12. 06.2009.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

Zahtjev za mirno rješenje spora od 21.04.2009.
Kategorija: Tužbe Republike Hrvatske (2009. i 2016.)
 

 
Copyright (c) Ivica-Petric.com