Članci

Žalba na dostavnicu-rješenje MORH-a 22.07.2019.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MORH-dostavnica-rješenje 02.07.2019.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MORH- usvojena žalba Povjerenik za informiranje 07. 05.2019.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MORH- Žalba na Rješenje
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MORH - Rješenje 10.09.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

Žalba na Rješenje MUP-a
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MUP-Rješenje 09.11.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

Žalba na Rješenje Ureda Predsjednice RH od 13.11. 2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

Ured Predsjednice RH-Rješenje od 31.10.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MUP- žalba ,,šutnja uprave''
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

MORH - Obavijest u svezi upita DORH-a 17.08.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

DORH-Žalba na Rješenje od 09.11. 2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

DORH-Rješenje od 19.10.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

DORH-Žalba,, šutnja uprave''-dokumenti ,,Oluja''
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

DORH-Žalba- dokumenti ,,Oluja''
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

DORH - Obavijest-dokumenti ,,Oluja'' 23.07.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

Vlada RH- Žalba na Obavijest
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

Vlada RH - Obavjest 06.09.2018.
Kategorija: Zakon o pravu na pristup informacijama
 

 
Copyright (c) Ivica-Petric.com